08-05 2018 08-05 2018

Năm 2015

2018-08-22T13:19:58+00:0008-05 2018|

Nhận giải thưởng “Cống hiến” từ Tập đoàn xây dựng Coteccons, và từ đó đã tiếp tục cung cấp trên 50% nhu cầu bê tông của Coteccons tại […]