Đạt chứng chỉ ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng.