Kết hợp chiến lược với Công ty Đầu tư Xây dựng FDC, một trong những đơn vị tiên phong danh tiếng trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.