Nhận giải thưởng “Cống hiến” từ Tập đoàn xây dựng Coteccons, và từ đó đã tiếp tục cung cấp trên 50% nhu cầu bê tông của Coteccons tại Tp. HCM.