Được chỉ định bởi Công ty Coteccons, Bachy, Unicons để cung cấp bê tông cho dự án Sala – Đại Quang Minh.