Được chỉ định bởi Công ty xây dựng Hòa Bình để cung cấp bê tông cho dự án Masteri Thảo Điền.