Project Description

SRDC Innovative Product - Porous Concrete

Bê tông rỗng

NGÀY RA MẮT: 2017

MÔ TẢ

  • Một loại bê tông với độ rỗng cao được sử dụng cho các bề mặt bê tông cho phép nước chảy xuyên qua trực tiếp

ỨNG DỤNG

  • Được sử dụng cho xây dựng quảng trường, lối đi, công viên, đại lộ…

TÍNH ĐỘT PHÁ

Cho phép nước chảy hoàn toàn xuyên qua các kết cấu.
Quay lại Sản phẩm