Project Description

SRDC Innovative Product - Mass Concrete

Bê tông khối lớn

NGÀY RA MẮT: 1996

MÔ TẢ

  • Loại bê tông này thường được sử dụng cho những cấu kiện khối lớn

ỨNG DỤNG

  • Saigon-RDC có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế cấp phối, phương pháp bảo dưỡng, kiểm soát nhiệt độ đỉnh và độ chênh lệch về nhiệt độ của bê tông khối lớn.

  • Chúng tôi đã cung cấp phần nền móng có kích thước lớn cho tòa nhà Landmark 81, tòa nhà cao nhất tại Việt Nam.

TÍNH ĐỘT PHÁ

Phòng tránh và chịu nhiệt sinh ra từ quá trình thủy hóa của xi-măng cũng như kiểm soát thay đổi về khối lượng nhằm giảm thiểu nứt gãy.
Quay lại Sản phẩm