Project Description

Bê tông duy trì lâu

NGÀY RA MẮT: 2011

MÔ TẢ

  • Loại bê tông này có thời gian duy trì kéo dài (lên đến 8 tiếng) cho cọc khoan nhồi và tường vây

ỨNG DỤNG

  • Độ bền và tạo hình cao, đồng nhất, chống phân tầng, và không bị tác động bởi thời tiết hay thời gian vận chuyển

TÍNH ĐỘT PHÁ

Khả năng tạo hình tốt, nhiệt thủy hóa thấp.
Quay lại Sản phẩm