Project Description

SRDC Innovative Product - Coloured Concrete

Bê tông nhẹ

NGÀY RA MẮT: 2017

MÔ TẢ

  • Loại bê tông này có tổ hợp đặc biệt giúp giảm độ đặc của bê tông xuống còn dưới 1,400kg/m3

  • Có mức chịu lửa trên 2 tiếng
  • Đạt độ chịu lực kết cấu đến 20 Mpa và độ cường độ uốn đến 5 Mpa

ỨNG DỤNG

  • Được sử dụng chính cho mặt tiền tòa nhà, tấm cách âm và lớp cách ly cho hầm chứa các vật dụng dễ cháy

TÍNH ĐỘT PHÁ

Cách âm, cách nhiệt, giảm tải trọng cho công trình.
Quay lại Sản phẩm