Ngày hiệu lực : January 1st2018

Chính sách quyền riêng tư thể hiện quyền riêng tư của Công ty TNHH Sài Gòn RDC và trang Web https://saigon-rdc.com(“Trang Web”). Thông báo bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi Trang Web này. Thông báo này sẽ cho bạn biết:

  • Thông tinnàochúng tôi thu thập
  • Thông tin được chỉnh sửa như thế nào
  • Thông tin được đảm bảo chính xác như thế nào
  • Việc thay đổi chính sách quyền riêng tư sẽ được truyền thông như thế nào
  • Cách giải quyết các mối quan ngại về lạm dụng dữ liệu cá nhân.

Thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin.

Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập bởi Trang Web này. Chúng tôi chỉ có quyền truy cập vào / thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua emailhoặc các liên hệtrực tiếp khác từ bạn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin này cho bất cứ ai.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn, liên quan đến lý do bạn liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba bên ngoài tổ chức của chúng tôi, trừ khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không liên hệ, chúng tôi có thể sẽ liên hệ với bạn qua email trong tương lai để cho bạn biết về các sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc thay đổi chính sách bảo mật này.

Quyền truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

Tại bất cứ thời điểm nào, bạn có thể chọn từ chối bất kỳ liên lạc nào từ chúng tôi trong tương lai. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên Trang Web của chúng tôi về những việc sau:

Xem dữ liệu chúng tôi có về bạn, nếu có.
Thay đổi / sửa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.
Chúng tôi có xóa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn không.
Thể hiện bất kỳ mối quan ngại nào về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Bảo mật.

Chúng tôi có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của bạn. Khi bạn gửi thông tin nhạy cảm qua các Trang Web, thông tin của bạn được bảo vệ cả online và offline.

Bất cứ nơi nào chúng tôi thu thập thông tin nhạy cảm, thông tin đó được mã hóa và truyền cho chúng tôi một cách an toàn. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách tìm biểu tượng ổ khóa đóng ở cuối trình duyệt web của bạn hoặc tìm kiếm “https” ở đầu địa chỉ của Trang Web.

Chúng tôi sử dụng kỹ thuật mã hóa để bảo vệ thông tin nhạy cảm được truyền trực tuyến, chúng tôi cũng bảo vệ thông tin ngoại tuyến của bạn. Chỉ có nhân viên, những người cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể được cấp quyền truy cập vào thông tin định dạng cá nhân. Các máy tính / máy chủ mà trên đó chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân được lưu giữ trong một môi trường an toàn.

Cookies.

Chúng tôi sử dụng “cookies” trên Trang Web này. Một cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của khách truy cập một Trang Web để giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm truy cập của bạn vào Trang Web cũng như xác định các khách lặp lại vào Trang Web của chúng tôi. Việc sử dụng một cookie là không thể liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào trên Trang Web của chúng tôi.

Các liên kết.

Trang Web này chứa các liên kết (links) đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hay tính bảo mật của các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích người dùng của chúng tôi cần nhận thức khi họ rời khỏi Trang Web của chúng tôi và đọc những điều khoản về tính bảo mật của bất kỳ trang web kháccó thu thập thông tin nhận dạng cá nhân.

Khảo sát.

Trong quá trình sử dụng Trang Web, đôi khi sẽ có một vài cuộc khảo sát về thông tin. Bạn có thể tự nguyện thực hiện cuộc khảo sát này hoặc có quyền bỏ qua. Cuộc khảo sát sẽ liên quan đến thông tin liên lạc và thông tin về nhân khẩu.

Lưu  ý thay đổi.

Khi có bất kì thay đổi nào về chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ công khai các thay đổi đó trên website này.

Các quy định khác theo yêu cầu của pháp luật.

Một số điều khoản khác có thể được yêu cầu dựa theo luật, hiệp ước quốc tế hay yêu cầu thực tế của ngành.