Nhiều công ty uy tín tại Việt Nam đã tin tưởng vào các dịch vụ và giải pháp về bê tông của chúng tôi để xây nên những công trình đột phá.

Chúng tôi hiểu mỗi khách hàng đều khác biệt, nhưng tất cả đều có chung cam kết từ Saigon-RDC nhằm cải thiện chất lượng sống của con người và môi trường qua công việc mà chúng tôi theo đuổi.

An Phong Engineering & Construction Co, Ltd
Bachy Soletanche VietNam Co., Ltd
Civil Engineering Construction Corporation No. 4 Ltd
COFICO Company
COSACO Saigon Constructions JSC
Dai Quang Minh Corporation
Dongnhan Architecture Corporation
FDC
Fecon South
GS E&C
Hoa Binh Corporation
Maeda Vietnam Co., Ltd
Shimizu Corporation
Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd
Thuanviet Trading and Construction Co., Ltd
Tuan Le Construction Co., Ltd
Vinh Phuc An
Coteccons Group
POSCO Engineering & Construction Ltd
Ricons - Coteccons Group
Unicons - Coteccons Group