/dgecko_tech

About dgecko_tech

This author has not yet filled in any details.
So far dgecko_tech has created 7 blog entries.
18일12월2018년 18일12월2018년

Odoo Developer

2018-12-18T08:05:47+00:0018일12월2018년|채용|


Odoo Developer

직업 설명

  • Develop Modules for Odoo
  • Detail will be discussed during interview

주요 […]

17일10월2018년 17일10월2018년

Nhân viên Vận hành

2018-10-19T16:01:49+00:0017일10월2018년|채용|


NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

직업 설명

  • Tiếp nhận đơn đặt hàng từ phòng kinh doanh và […]
17일10월2018년 17일10월2018년

Safety Supervisor

2018-10-17T13:26:16+00:0017일10월2018년|채용|


SAFETY SUPERVISOR

직업 설명

1. PROCESS CONTROL

  • Statistic, prepare all procedures and guide work as requested and standardize QA/QC […]
05일06월2018년 05일06월2018년

Saigon-RDC 심화 트레이닝도

2018-08-23T15:35:00+00:0005일06월2018년|다른|

Saigon-RDC 심화 트레이닝도

Saigon-RDC 회사 직원의 전문성과 전정성이 성공의 기반입니다. 이 정신을 계승하기 위해 저희는 직원의 품질 트레이닝을 통해 인력자원에 투자, 이를 활동과정의 기본으로 삼을 것입니다.

트레이닝의 효과를 […]