dgecko_tech

/dgecko_tech

About dgecko_tech

This author has not yet filled in any details.
So far dgecko_tech has created 4 blog entries.
03일06월2019년 03일06월2019년

Nhân viên Vận hành

2019-06-03T13:12:07+00:0003일06월2019년|채용|


NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

직업 설명

  • Tiếp nhận đơn đặt hàng từ phòng kinh doanh và […]
05일06월2018년 05일06월2018년

Saigon-RDC 심화 트레이닝도

2018-08-23T15:35:00+00:0005일06월2018년|다른|

Saigon-RDC 심화 트레이닝도

Saigon-RDC 회사 직원의 전문성과 전정성이 성공의 기반입니다. 이 정신을 계승하기 위해 저희는 직원의 품질 트레이닝을 통해 인력자원에 투자, 이를 활동과정의 기본으로 삼을 것입니다.

트레이닝의 효과를 […]